O NÁS

O našej firme

RABČAN, s.r.o. so sídlom v Rabči, je 100% obecná spoločnosť vytvorená obcou Rabča pre poskytovanie služieb občanom Rabče a regiónu horná Orava.

Hlavné činnosti:

  1. prevádzkovanie vodovodu,
  2. výroba tepla,
  3. pozemné stavby,
  4. priemyselné stavby,
  5. inžinierske stavby,
  6. občianske stavby,
  7. dopravné a mechanizačné služby.

Spoločnosť zamestnáva pracovníkov rôznych profesií, vlastní strojový a dopravný park, ktorý je postupne rozširovaný a modernizovaný. Pre pracovníkov vytvárame priestor na vzdelávanie a odborný rast.