VO- Dodanie kanalizačného materiálu pre RABČAN s.r.o., r.s.p.

VO- Dodanie kanalizačného materiálu pre RABČAN s.r.o., r.s.p.

19. septembra 2022 Verejne obstarávanie 0

RABČAN s.r.o., r.s.p. – vyhlasuje verejné obstarávanie pre zákazku na dodanie kanalizačného materiálu.

Lehota na predkladanie ponúk: do 26.9.2022 12:00